Zadaniami Ekspedycji Rio Hondo 2017 jest dalsze przybliżenie polskiemu odbiorcy Amazonii. Jej nieprawdopodobnego bogactwa naturalnego, ważności dla świata tego ekosystemu, procesów kształtujących Amazonię oraz niebezpieczeństw wynikających z ludzkiej działalności. Działalności, która spotęgowana rozwojem technologicznym nie wydaje się mieć granic. Ekspedycja ma przemierzyć i eksplorować maleńką cząstkę tego wielkiego obszaru, ale w części, wydaje się najbardziej wrażliwych “korzeni” Amazonii. Jednym z tych korzeni jest właśnie rzeka Hondo i nieznane jej okolice.

Zbierając materiał fotograficzny i filmowy chcielibyśmy pokazać to wszystko, co będzie nam dane doświadczyć w czasie tej  trudnej wyprawy. Ważnym elementem będzie dojście do szczególnych na obszarze Parku Madidi kilku nie odkrytych jezior. Jak ukazuje analiza zdjęć satelitarnych, najłatwiejsze (a może jedyne) dojście do tych jezior jest w miejscu, gdzie rzeka Hondo jest najbliżej. Będziemy musieli pokonać gęsto zarośnięty las deszczowy, dojście do jezior zajmie nam kilka dni. Jeziora te, położone na wysokości 1200 – 1300 metrów pozostają zagadką w ekosystemie Madidi. Dotychczasowy brak zdjęć brzegów  i okolicy tych jezior, oraz brak danych, od jakiejkolwiek osoby, która mogłaby by je znać pozostawia “białą plamę”, znaną jedynie ze zdjęć satelitarnych. Fotografie te pokazują 3 jeziora, z których największe ma kilkaset metrów długości. Jeziora te nie mają nazw, członkowie ekspedycji chcą ten stan zmienić i uzyskać prawo nadania im nazw geograficznych.

Jednym z zadań Ekspedycji będzie dojście do tych jezior i zebranie materiału fotograficznego i filmowego ich okolic. Będzie to wyzwaniem, którego trudności nie potrafimy przewidzieć. Chcemy poznać i pokazać maleńka cześć Amazonii “od strony” wody, ktora jest podstawą bogactwa przyrodniczego Amazonii. Wyprawa będzie odbywać się za aprobatą i zgodą władzy regionu Apolo, w tej części ekspedycji będą brali udział także naukowcy z Wildlife Conservation  Society  oraz  przedstawiciele  miejscowej,  rdzennej  ludności z plemienia Lecos.