O wyprawie

Pomysł wyprawy “Rio Hondo 2017”

będący kolejnym projektem z cyklu ”Ekspedycje Amazońskie” narodził się niebawem po zakończeniu wyprawy ’’Śladami Arkadego Fiedlera” upamiętniającej 80-lecie wydania książki Arkadego Fiedlera “Ryby Śpiewają w Ukajali”. Odbyła się ona w listopadzie i grudniu 2015 roku, pod patronatem honorowym Ambasady Polskiej w Limie, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Starosty Powiatu Poznańskiego. Patronat medialny sprawował magazyn ”Kontynenty”, ”Nacional Geographic Polska”, TVP i Radio Merkury. Materiały przyrodnicze zebrane podczas ekspedycji zostały przekazane naukowcom z Wildlife Conservatin Socjety, którzy w tym roku będą prowadzili dokładne badania rejonu do którego pierwsi dotarli uczestnicy polskiej wyprawy. Ekspedycja szeroko była komentowana w polskich mediach, i nie tylko. Efektem tego wyjazdu do Amazonii były wystawy zdjęć, publikacje w czasopismach podróżniczych, i periodykach przyrodniczych. Powstaje też film i książka autorstwa uczestnika ekspedycji Arkadego Radosława Fiedlera syna słynnego podróżnika i pisarza.

Plan ekspedycji

Plan Ekspedycji z uwagi na trudno dostępny teren przewiduje wieloetapową i złożoną operację logistyczną od której zależy sukces projektu. Projekt ekspedycyjny jest przedsięwzięciem specyficznym, nie tylko unikatowym w sensie planowanego celu, ale również pod względem złożoności organizacyjnej, interpersonalnej oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników. To często walka z żywiołami, słabościami, to dynamicznie zmieniająca się scena wydarzeń,a zaplanowanie poszczególnych operacji nie zawsze jest wcześniej możliwe i często decyzje podejmowane będą błyskawicznie w miejscu trwania projektu, w ekstremalnych warunkach. Zasoby ludzkie stanowią podstawowy element powodzenia. Koordynatorem i kierownikiem całego przedsięwzięcia jest Mileniusz Spanowicz, bez jego doświadczenia (szesnaście lat pracy w Amazońskim lesie) realizacja tego projektu byłaby niemożliwa, od odpowiedniego zarządzania zależy nie tylko przebieg i sukces ekspedycji, ale także życie i zdrowie uczestników.

WIĘCEJ

Zadania ekspedycji

Zadaniami Ekspedycji Rio Hondo 2017...

Zadaniami Ekspedycji Rio Hondo 2017 jest dalsze przybliżenie polskiemu odbiorcy Amazonii. Jej nieprawdopodobnego bogactwa naturalnego, ważności dla świata tego ekosystemu, procesów kształtujących Amazonię oraz niebezpieczeństw wynikających z ludzkiej działalności. Działalności, która spotęgowana rozwojem technologicznym nie wydaje się mieć granic. Ekspedycja ma przemierzyć i eksplorować maleńką cząstkę tego wielkiego obszaru, ale w części, wydaje się najbardziej wrażliwych “korzeni” Amazonii. Jednym z tych korzeni jest właśnie rzeka Hondo i nieznane jej okolice.

Zbierając materiał fotograficzny i filmowy chcielibyśmy pokazać to wszystko, co będzie nam dane doświadczyć w czasie tej  trudnej wyprawy. Ważnym elementem będzie dojście do szczególnych na obszarze Parku Madidi kilku nie odkrytych jezior. Jak ukazuje analiza zdjęć satelitarnych, najłatwiejsze (a może jedyne) dojście do tych jezior jest w miejscu, gdzie rzeka Hondo jest najbliżej. Będziemy musieli pokonać gęsto zarośnięty las deszczowy, dojście do jezior zajmie nam kilka dni. Jeziora te, położone na wysokości 1200 - 1300 metrów pozostają zagadką w ekosystemie Madidi. Dotychczasowy brak zdjęć brzegów  i okolicy tych jezior, oraz brak danych, od jakiejkolwiek osoby, która mogłaby by je znać pozostawia “białą plamę”, znaną jedynie ze zdjęć satelitarnych. Fotografie te pokazują 3 jeziora, z których największe ma kilkaset metrów długości. Jeziora te nie mają nazw, członkowie ekspedycji chcą ten stan zmienić i uzyskać prawo nadania im nazw geograficznych.

Jednym z zadań Ekspedycji będzie dojście do tych jezior i zebranie materiału fotograficznego i filmowego ich okolic. Będzie to wyzwaniem, którego trudności nie potrafimy przewidzieć. Chcemy poznać i pokazać maleńka cześć Amazonii “od strony” wody, ktora jest podstawą bogactwa przyrodniczego Amazonii. Wyprawa będzie odbywać się za aprobatą i zgodą władzy regionu Apolo, w tej części ekspedycji będą brali udział także naukowcy z Wildlife Conservation  Society  oraz  przedstawiciele  miejscowej,  rdzennej  ludności z plemienia Lecos.

Uczestnicy wyprawy

Organizator

Na terenie Polski planujemy organizację wystaw, dyskusji panelowych, projekcji filmowych, różnego rodzaju spotkań i eventów prezentujących rozmaite aspekty tego „raju na ziemii”. Aby wymiana była skuteczna, musi być dwustronna – na ternie Ameryki Południowej chcemy organizować ekspedycje, wyjazdy i warsztaty. Zależy nam na promowaniu kultury polskiej, dlatego już teraz staramy się tworzyć projekty wzajemnej współpracy i wymiany, np. pod postacią wspólnych wystaw i spotkań na terenie La Paz czy Buenos Aires. Zapraszamy do uczestnictwa w organizowanych przez nas imprezach oraz do zgłaszania własnych pomysłów lub chęci współpracy.

Partnerzy

Patronat medialny

Kontakt

Fundacja Ludzki Świat - Mundo Humano